Proiecte

 

                                                                        Aşezământul Social Ortodox Târca 

 

 

Temă de proiectare

 

Parohia Bisericii „Înalţarea Domnului” Târca Vitan este constituită din terenurile aflate în proprietate, precum şi din corpurile de clădire care sălăşluiesc pe acest teren.

Terenul este întins de la Calea Vitan până în str. Ştirului, cu o coborâre accentuată în pantă de la est la vest de circa 3,50 m.

Împrejmuirea de pe latura de sud este constituită dintr-un zid de cărămidă veche, acoperit cu ţiglă, acesta fiind o relicvă autentică a zidului iniţial din anii 1820 când a început să se realizeze această incintă.

Corpurile de clădire sunt cele de origine autentică din anul 1820 - biserica şi turnul clopotniţă, iar restul, adăugiri de-a lungul timpului, fără valoare de patrimoniu.

Biserica şi turnul sunt declarate monument de arhitectură înregistrat în Lista Monumentelor Istorice la poziţia 2210 B-II-m-B-19882 Biserica "Înălţarea Domnului“ - Târcă – Bucureşti, Calea Vitan 142, sector 3,  datare 1820.

În scopul consolidării şi dezvoltării patrimoniului construit al Ansamblului de la Târca, se propune ca în viitor să se consolideze şi să se dezvolte un aşezământ social, ortodox şi cultural care să se numească “Aşezământul Social Ortodox Târca” - pe scurt ASOT.

Parohia Bisericii Târca solicita proiectanţilor să cerceteze starea monumentelor existente şi a celor ce se vor descoperi pe parcursul cercetării şi să întocmească un Studiu de Fezabilitate din care să reiasă o analiză întocmită de specialişti privind starea în care se află monumentele şi oportunitatea întocmirii unui proiect de consolidare, restaurare şi punere în valoare atât a construcţiilor cât şi a incintei parohiei.

În acelaşi timp, Parohia Bisericii Târca solicită colectivului de proiectare întocmirea unui ansamblu de soluţii şi măsuri destinate executării unor construcţii noi ce se pot realiza în jurul bisericii pentru a atinge cel puţin două scopuri şi anume:

- creşterea gradului de implicare a parohiei Târca în oferirea de servicii publice, sociale şi bisericeşti pentru toţi enoriaşii aflaţi în păstorirea Parohiei Bisericii Târca, de exemplu, realizarea unei capele mortuare de urgenţă, a unor spaţii de asistenţă socială cu loc de masă şi bucătărie proprie, săli şi ateliere pentru programe after-school cu elevii şi preşcolarii enoriaşilor, cancelarie, spaţii de cazare de serviciu şi cu caracter social;

- realizarea unui ansamblu unitar cu caracter istoric autentic neoromânesc prin punerea în valoare a zidului de incintă de pe latura de sud, prin marcarea fostului zid de incintă dinspre Calea Vitan, realizarea unor portice de legătură între corpurile de clădire vechi şi noi, în vederea realizării unei atmosfere de protecţie, intimitate, linişte şi pioşenie.

Se disting astfel trei direcţii de atacare a problematicii generale şi anume:

1. Consolidarea şi restaurarea construcţiilor de la 1820

2. Construirea unor corpuri noi de clădire în jurul bisericii

3. Realizarea unor portice de legătură între aceste clădiri noi şi vechi

Stilul de arhitectură care va defini stilistica corpurilor noi de clădire se va încadra în zona de sfârşit de secol 18 şi început de secol 19, cu accent pe afirmarea unui stil neoromânesc ponderat. Amenajările de interior se vor subordona aceloraşi direcţii de abordare, evitându-se materiale de tip inox, gresie şi faianţă lucioasă, plastice şi materiale compozite care distonează agresiv cu materialele naturale de tip lemn, piatră şi fier forjat, aramă, vitralii, arce, bolţi, arcade, capitele, elemente decorative din piatră sculptată, în concordanţă cu moştenirea brâncovenească, stil perpetuat mult timp încă aproape o sută de ani după dispariţia Sfântului Martir Constantin Vodă-Brâncoveanu.

În concluzie, se solicită o consolidare şi o restaurare a construcţiilor vechi şi o abordare stilistică cu caracter monastic pentru construcţiile noi, cu suprafeţe clare şi liniştite, simple cu accente de detaliu preţios din piatră sculptată.

Pentru enoriaşi şi vizitatorii ocazionali, Aşezământul Social Ortodox Târca va trebui să devină o oază de linişte şi reculegere cu un aer uşor medieval rupt de agitaţia citadină, fiind un exemplu de civism, ajutor social, educaţie şi cultură.

Ansamblul va fi dotat cu cele mai adecvate dotări tehnice de instalaţii, cu caracter ecologic, racordându-se la realităţile actuale de tehnologie a informaţiilor, făcând faţă cerinţelor din domeniile privind educaţia, sănătatea, protecţia socială şi cultura.

 

 

 

 

 

Documente: 

1. Turn C1 fatada EST

2. Turn C2 fatada EST

3. Turn C3 fatada VEST 

4. Biserica C4 fatada SUD

5. Biserica C5 fatada NORD

6. Plan ansamblu C6 SONDAJE 

7. Portic Plan Sectiune Fatada 

 

Galerie Foto Proiect